Nyheter

Mia Marie Bråthen som Fagleder Event!

Det er en sann glede å kunne annonsere Mia Marie Bråthen som Fagleder Event.  Mia trådte inn i rollen som fagleder Event allerede under gjennomføringen av TG2020/TG:Online som en midlertidig løsning. Her gjorde hun allerede en fantastisk innsats og har, gjennom det som har vært en svært krevende situasjon, vist seg

Les mer »

The Gathering 2020 er avlyst

Styret i KANDU og arrangementledelsen for The Gathering har i dag konkludert med å avlyse The Gathering i påska 2020, som konsekvens av Koronaviruset og av hensyn til folkehelsa og smittefare. TG har vært arrangert hver påske siden 1992, og det er tungt å måtte gå til dette tiltaket, men

Les mer »

Ledig stilling: KANDU søker ny generalsekretær!

Ønsker du å fronte digital kultur og spill i Norge?  KANDU søker en generalsekretær som kan lede organisasjonens daglige arbeid og ha ansvar for å sette styret og medlemmers vilje ut i verden! Les mer og søk på stillingen HER

Les mer »

Årsmøte i KANDU søndag 26. januar 2020 kl 13:00

Bli med på KANDU sitt årsmøte søndag 26. januar kl 13:00 Søndag 26. januar 2020 er det nok en gang duka for årsmøte i KANDU. Mye spennende har skjedd det siste året og enda mer spennende ligger an til å skje neste år. Styret ser fram til å presentere alt

Les mer »

Årsmøtet er utsatt

Det innkalte årsmøte 1. desember utsettes Utsettelsen skyldes en økt og uventet arbeidsmengde for kontoret og øvrige KANDU-funksjoner den siste tiden. Dette har ført til at ressursene som sto for planleggingen og gjennomføringen av årsmøtet, har måttet se seg nødt til å omprioritere sine oppgaver. Etter anbefaling fra kontrollkomiteen besluttet

Les mer »

1. innkalling til KANDUs årsmøte den 1. desember 2019!

Kjære medlemmer, Med hjemmel i vedtektene §9-2 innkalles det til årsmøte i KANDU – Norsk Dataungdom. Årsmøtet vil finne sted ved Frivillighetshuset i Kolstadgata 1, Oslo klokken 14:00. Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og skal blant annet behandle politisk program, arbeidsprogram, vedtekter og valg av tillitsvalgte for 2020.  Det vil

Les mer »

Kristin Håkonsen ny fagleder for The Gathering 2020-2022!

Kristin Asplund Håkonsen er ny fagleder for Fagområde 1: Lokasjon på The Gathering i perioden 2020-2022!   Kristin har vært aktiv i TG siden 2009, og har praktisk erfaring fra flere crew-områder. Kristin er faglig sterk, og ønsker at The Gathering i større grad skal reflektere det øvrige samfunnet som

Les mer »

Regjeringens nye Dataspillstrategi i korte trekk

Regjeringen presenterte den 4. september Norges første dataspillstrategi. Strategien er omfattende, og tar for seg dataspill fra både et bransjeperspektiv og brukerperspektiv. Strategien omfatter alt fra dataspill som kulturarv, dataspill på skolen og dataspill som internasjonal industri. Vi i KANDU har forståelse for at dette kan bli i overkant mye

Les mer »