KANDU har mange engasjerte frivillige som bidrar med å være med i arbeidsgruppene. Som frivillig i en arbeidsgruppe kan du bidra til organisasjonen uten å binde deg til et tillitsverv. Det er perfekt for deg som er nysgjerrig! 

Vi lager nye arbeidsgrupper ut fra strategien, og på forslag fra frivillige. Og vi er alltid på jakt etter flere frivillige til arbeidsgruppene!

Har du lyst til å bli med i en arbeidsgruppe? Eller har du en idé til en arbeidsgruppe som du mener burde eksistert, og som du vil være del av?  

Meld interesse og send innspill til oss på kontoret@kandu.no 

Våre arbeidsgrupper

figurer

Systemstøtte

Systemstøtte støtter KANDUs støttesystemer! Dette er KANDUs “IT-avdeling”, og medlemmene har ansvaret for IT-tjenestene som brukes i KANDU og på The Gathering. Vi får leke oss med både drift, nettverk, og utvikling av nye løsninger.

figurer

Økonomi

Økonomigruppa har ansvaret for regnskapet og budsjettet til KANDU. Den ledes av kasserer, som sitter i styret, og sørger for at vi har oversikt, kontroll, og forsvarlig pengebruk. Medlemmene forvalter de økonomiske retningslinjene og har jevnlige møter med revisor.

figurer

Kommunikasjon

Kommunikasjon jobber med informasjon for hele KANDU. Vi skriver på nettsidene og andre steder hvor det trengs, bygger KANDU-identitet og merkevare, og jobber med PR, sosiale medier og presse.

figurer

Rekruttering og tilhørighet

Arbeidsgruppen som kjærlig kalles “ROTe-gruppa” brenner for rekruttering av frivillige og medlemmer til KANDU. Vi jobber for å styrke fellesskapet og hjertet mellom alle frivillige og medlemmer ved å finne på aktiviteter og drive informasjonsarbeid for å styrke rekrutteringen.