Innkalling til KANDU sitt Årsmøtet

Søndag 13. februar 2022 innkaller KANDU til Årsmøtet for 2021. Innkallingen til KANDU sitt Årsmøte, som skulle blitt avholdt i desember 2020, ble i henhold til vedtektene ikke sendt ut innen tidsfristen. Styret i KANDU har dermed besluttetet dermed å avlyse Årsmøte, og kommer nå med ny innkalling til søndag den 13. februar 2022 for Årsmøtet 2021. Styret ser Les mer…