Vil du bringe KANDU inn i fremtiden?

Valgkomitéens oppgave er å vurdere kandidater til sentrale verv i organisasjonen, og lage en innstilling til årsmøtet for dette. Valgkomitéen består av tre medlemmer, som velges av årsmøtet.

KANDU sine mål fastsettes hvert år av årsmøtet. Dette kommer i form av både langtidsprogram og korttidsprogram. Kort sagt består det av å fremme interessene til våre medlemmer og arrangere medlemsaktiviteter som for eksempel kurs, aktivitetskvelder og lignende.

Hva kan du stille til?
Til KANDUs årsmøte 2019 var følgende på valg: Styreleder. Styremedlemmer (2 stk). Varamedlemmer (2 stk). Kontrollkomité-medlemmer (2 stk).
Varamedlem til kontrollkomiteen (1 stk). Valgkomitémedlemmer (2 stk). Varamedlem til valgkomitéen (1stk).

Alle styreverv er toårige, hvor halvparten er på valg hvert år. Verv i kontrollkomitéen og valgkomitéen er toårige, med unntak av tredje medlem, som er ettårig.

Hvem kan stille til valg?
14 dager før årsmøtet er desidert siste frist for å melde interesse til valgkomiteen for verv i KANDU. De som melder sin interesse må også være medlem av KANDU,  kontingent må være innbetalt innen 14 dager før årsmøtet, slik at dette blir registrert og kan verifiseres av kontrollkomiteen og valgkomiteen for innstilling av kandidater. Om du har vært crew på The Gathering 2018 og har takket ja til gratismedlemskap, er du fritatt kravet om kontingent. En person kan ikke inneha verv i mer enn ett av organene Styret, Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen eller i Ledergruppen for The Gathering samtidig.

Valgkomiteen anbefaler de som vurderer å stille til valg å tenke over følgende:

 • Ønsker du å jobbe med styrearbeid?

  • Styrearbeid går i all hovedsak i å styre organisasjonen etter generalforsamlingens ønske, ved å fatte strategiske avgjørelser.

  • Om du er mer interessert i å bidra med noe mer “hands-on” (Grilling, sosialisering, brettspill-kvelder, kino/film-kvelder, kurs, seminar o.l.) så har KANDU arbeidsgrupper for aktivt arbeid som kanskje vil passe bedre. Dette er også en fin plass å starte for å bli bedre kjent med styret og KANDU som organisasjon om man er usikker på om styrearbeid er noe for deg.

  • Ta kontakt om du har noen spørsmål og om det er noe som er uklart.
 • Har du tid til å sitte i Styret?

  • Det er styremøte en gang i måneden og det er forventet av deg som styremedlem at du har tid til å fysisk delta på styremøtene (sett bort ifra uforutsette ting).

  • Det vil være situasjoner som oppstår og behov for ekstraordinære styremøter, og da vil det være en stor fordel om man ser for seg at man kan stille på relativt kort varsel, men ikke et krav at man da er tilstede fysisk.

  • Det vil foregå mye kommunikasjon på e-post, især i forhold til saker som må ferdigstilles og voteringer som må utføres i mellom styremøter.

 • Kjenner vi (valgkomiteen) deg?

  • Jo bedre vi i valgkomiteen kjenner deg og hva du kan, jo bedre grunnlag har vi for å vurdere kandidaturet ditt. Beskriv deg selv, dine intensjoner og hvor du ser at du passer inn så godt som mulig.

  • Send inn din interesse så tidlig som mulig, du er ikke den eneste som melder din interesse og du ønsker vel at vi skal få god tid til å vurdere deg? 🙂 Og ikke minst, pass på at kontingent er betalt i god tid.

 • Hvorfor gjør folk dette?

  • Man bryr seg om framtiden til KANDU.

  • Man ønsker å være med å bidra til noe bra for dataungdommer i Norge.

  • Man får en unik mulighet til å få erfaring med styrearbeid.

  • Om man ønsker å sitte i noe kommersiellt styre i framtiden så er det bra erfaring å ha, samt er det bra for CV’en.

Om du tror du vil passe bra inn i ett verv i KANDU og du ønsker å melde din interesse så ber vi deg sende epost til valg [a] kandu.no

Hvordan får du kontakt med valgkomiteen?
I all hovedsak ønsker vi at all kommunikasjon skal gå til valg[at]kandu.no, vi er mennesker i full jobb som også har familie og har ikke alltid mulighet til å svare telefon, derfor foretrekker vi e-post. Du kan også ta kontakt med oss direkte, for eksempel på Slack for KANDU eller for TG.

Categories: SISTE NYTT