Trine Skei Grande (Venstre)

“En inspirasjonskilde for de fremste digitale hodene”

KANDU kan med glede meddele at kulturminister Trine Skei Grande har meldt sin ankomst til The Gathering for å besøke en av verdens største feiringer av digital kultur i Vikingskipet på Hamar i påsken i år. Dette blir første gang en norsk kulturminister offisielt har besøkt vårt arrangement, og en naturlig oppfølging av de hyggelige besøkene og samtalene vi hadde gjennom påsken 2017 med mange av lederne for  både nasjonale og lokale politiske ungdomspartier.

KANDU – Norsk Dataungdom har i over 20 år jobbet for å likestille digitale kulturinteresser og uttrykk med alle andre mer analoge kulturformer i det norske samfunnet, gjennom informasjonskampanjer, foredrag, kurs, debattinnlegg, utlånsordning, lokale aktivitetstilbud og ikke minst The Gathering – en av verdens største feiringer av digital kultur. En manifestasjon av internett og møtested for kreativitet, mangfold og utfoldelse innen digital kultur og skaperglede.

Mye er skjedd etter det historiske vedtaket KANDU kjempet frem på vegne av sine medlemmer og datainteressert ungdom i Norge i 2008. Stridens kjerne lå nemlig i 2008 om hvorvidt The Gathering er en kulturbegivenhet, og dermed kan arrangeres momsfritt.

Gjennom årenes løp har man vunnet frem med mange kampsaker. Det er i 2018 blitt 10 år siden KANDU vant igjennom og skapte for første gang i norsk datahistorie presedens i den prinsipielt viktige saken om momsfritak for digitale kulturarrangementer.

Inntil for bare 10 år siden var det dermed nærmest utenkelig å se for seg at en norsk kulturminister ville komme på besøk og dermed anerkjenne denne ungdomskulturen som noe stuerent og på linje med andre tilsvarende kulturarrangementer.

Momsfritak for digitale kulturarrangementer
I 2008 fremla Skatt øst et krav om merverdiavgift fra billettsalget på The Gathering i Vikingskipet på Hamar, for 2006, 2007 og 2008 – totalt nesten to millioner kroner. “Fylkesskattekontoret antar at arrangementet «The Gathering» ikke kan karakteriseres som et opplevelsessenter i henhold til de retningslinjer som Finansdepartementet har fastsatt i tolkningsuttalelsen”, het det i beslutningen fra Skatt øst. Dette kunne selvsagt ikke KANDU akseptere og beslutningen anket vi til Finansdepartmentet. Til sammenligning fikk f.eks. et danseband-arrangement i Vikingskipet momsfritak bare kort tid før 5200 datainteressert ungdom samlet seg om sin felles hobby og manifestasjon av Internett over 5 dager i påsken. Med et mangfold av underholdning fra alle former for digitale medier, konkurranser, konserter, utstilling av digital kunst og kulturuttrykk, virtuelle verdener og generell kreativ skaperkraft gjennom skjermbasert formidling.

KANDU fikk etter en lengre kamp tilslutning og aksept for at The Gathering var et kulturtiltak på lik linje med andre mer analoge uttrykksformer og arrangementer.

Slik lød Finansdepartementets endelige vedtak i 2008:

[..]Departementet har inntatt det standpunkt at merverdiavgiftslovens §70 som utgangspunkt ikke skal benyttes for å tilgodese formål utover merverdiavgiftslovens formål. Dette utelukker unntak av hensyn til blant annet humanitære, kulturelle eller sosiale formål.[…] TGs hovedformål er imidlertid [..] å samle ungdom fra inn- og utland for at disse skal kunne komme sammen for å dyrke datakultur. At dataspill er å anse som kultur har regjeringen uttrykkelig uttalt i Stortingsmeldign 14 (2007-2008) Dataspill. Finansdepartementet antar på denne bakgrunn at det ikke har vært lovgivers intensjon at adgangsbilletter til arrangement av denne typen skal være merverdiavgiftspliktige.

På bakgrunn av en helhetsvurdering […] finner departementet grunnlag for å gi KANDU ved The Gathering unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven §70 fra plikten å beregne merverdiavgift på adgangsbilletter.

I forbindelse med denne saken ble det under The Gathering 2008 avholdt et demonstrasjonstog gjennom gatene i Hamar, med appeller fra KANDU og stortingspolitikere. På talelisten var blant annet både Trine Skei Grande og Olemic Thommessen. (Her er den opprinnelige pressemeldingen).

Siden dette har KANDU holdt frem med sine mange aktiviteter for å fremme datainteressert ungdoms interesser og stemme i mange ulike sammenhenger i det norske samfunnet, både nasjonalt og lokalt.

Nedenfor er et knippe presseklipp da saken dominerte mediebildet for 10 år siden:

– VG.no: Momssjokk for The Gathering
– ITpro.no: The Gathering slipper moms
– Digi.no: Moms-krav dreper The Gathering
– DB.no: The Gathering slipper unna momskravet
 Ostlendingen.no: The Gathering vil endre loven
 Tek.no: Datakultur ikke kultur?
 TU.no: Dette gikk momsfritaket til
 Computerworld.no: Momssjokk for The Gathering
 TV2.no: Datanerder mot Giske
– Slideshare.net: Moms på TG? Hva skjer – og hva gjør KANDU med det?

 

 

Categories: SISTE NYTT