KANDU jobber aktivt for å ivareta våre medlemmers interesser i møte med det offentlige. Vi er stolte over å ha ha gitt innspill til og medvirket i regjeringens arbeid med flere Stortingsmeldinger og strategier de siste årene. Nedenfor kan du lese KANDUs høringssvar til regjeringens  Kulturmelding, Frivillighetsmelding, Dataspillstrategi og forslag til forenklet merverdi-satser  

Høringssvar fra KANDU: