KANDUs politikk

KANDU jobber aktivt for å ivareta våre medlemmers interesser i møte med det offentlige. Vi er stolte over å ha ha gitt innspill til og medvirket i regjeringens arbeid med flere Stortingsmeldinger og strategier de siste årene. Nedenfor kan du lese KANDUs høringssvar til regjeringens  Kulturmelding, Frivillighetsmelding, Dataspillstrategi og forslag til forenklet merverdi-satser.
KANDU er også en av aktørene som står bak “Møteplass Datakultur”, som kom ut med en rapport i 2020 om viktigheten av fysiske møteplasser for datainteresserte ungdom. Rapporten bygger på meningene til ungdommer og ungdomsarbeidere om hva slike møteplasser må være og hvorfor de er viktige å ha.
Ønsker du å engasjere deg i datakulturpolitikken eller kjempe for rettighetene til datainteresserte ungdom? Les om hvordan du bli med her!
Høringssvar fra KANDU: