ℹ️ Info til crew på TG

KANDU er den frivillige foreningen som organiserer The Gathering. KANDU ble stiftet i 1996, og alle deltakere og frivillige på TG er også medlem i KANDU.

Meet-up om KANDU

ROT-gruppen i KANDU, som jobber med rekruttering, skal sammen med Valgkomiteen ha en meet-up på TG23 for alle som er nysgjerrige på hva KANDU gjør, og hva man kan bidra med før og etter TG.

  • Tid: Fredag 7. april 2023 kl. 17:00
  • Sted: Lounge-området i sør (teltet)

TG++

Om du vil jobbe med datakultur før og etter TG, og bidra til å forme organisasjonen du er medlem i, så vil vi gjerne at du fyller ut skjemaet under.

ROT-gruppen vil ta en runde omtrent en måned etter TG23, og ta kontakt med dere som vil bidra utenfor TG 🌟

Skjema: TG++: om du vil gjøre mer enn bare TG

Kontingent til KANDU

KANDU får støtte fra staten basert på hvor mange medlemmer vi har. Dette gjør at vi kan bygge opp en sparegris for arrangementer, gjennomføre større investeringer og skape aktivitet utenfor TG. Statstøtten gjør det også mulig å gjennomføre TG.

Som crew i 2023 får alle crewmedlemmer automatisk gratismedlemskap i KANDU om de velger å ikke betale. Mye av inntektene våre kommer fra statsstøtte, og vi får mellom 150 og 700kr i støtte per betalende medlem, avhengig av hvor du bor i landet.

Betaler du kontingenten, får vi statsstøtte.

Medlemskapet inkluderer demokratiske rettigheter, slik at du kan delta på årsmøtet til KANDU (som blant annet setter budsjett og velger styre). Som medlem i KANDU kan du også stille til verv i organisasjonen (styret, valgkomiteen og kontrollkomiteen).

Støtten vi får fra staten er beregnet basert på hvor mange personer som betaler kontingent (på minst 50kr).

Som crew er det frivillig å betale for å være medlem av KANDU. Om du ikke betaler vil du som crew i 2023 få gratis medlemskap i KANDU.

Vi sender ut et frivillig kontingentkrav på Vipps eFaktura til alle frivillige, som du kan velge å betale om du ønsker å støtte KANDU og TG litt ekstra <333