Kontrollkomitéen (også kalt “KK”) består av tre medlemmer som alle sitter i to år av gangen. Komitéen har som oppgave å kontrollere at vedtekter og årsmøtets vedtak følges, behandle habilitetsspørsmål, og gjøre bindende tolkninger av vedtektene til KANDU.

Hvordan jobber kontrollkomitéen?

De har en del virkemidler til sin rådighet for å gjøre disse oppgavene, blant annet møterett, innsyn, og mulighet til å kalle inn møter i organene i KANDU. Organene i KANDU, f.eks. styret, kan også be kontrollkomitéen om å gjøre tolkninger av vedtektene som del av saksbehandling i organisasjonen.

Kontrollkomitéen rapporterer til årsmøtet om organisasjonens drift og sitt arbeid, og sikrer at valg foregår på en korrekt måte.

Sammensetning

  • Niklas Myklebost, medlem (2023-2025)
  • Henrik Sønstebø (2023-2025)
  • Thale Dawn Patrick-Brown, medlem (2022-2024)

Er du nysgjerrig eller interessert i å bli med i kontrollkomitéen? Se siden vår om valg.