Grunndokumentene er bestemmelsene som styrer hvordan KANDU skal drives, og hva vi skal gjøre.

Vedtekter
Vedtektene er reglene for organisasjonen, og bestemmer for eksempel hvem som har hvilke rettigheter, hva organisasjonen heter, hvem som kan endre på reglene, hvem som kan bestemme over KANDUs økonomi og hvilke styrer som skal eksistere.

Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet er de praktiske målene til KANDU, og bestemmer hvilken aktivitet og organisasjonsdrift som skal ha fokus i perioden mellom to årsmøter.

Politisk program
I denne sammenhengen er politikk beskrivelsen av hva KANDUs hovedmål. Det politiske programmet er en sammenstilling av hva organisasjonen mener om samfunnet rundt seg, og hva KANDUs representanter skal jobbe for i møte med beslutningstakere.